Pagines filles:


PROPOSTA pel CURS VINENT:
- Creiem que és el moment oportú per a aprofundir en "l'educació en la natura".
- Estudis científics i experiències vitals validen completament els beneficis d'educar-se i viure en la natura.
- La proposta surt de la necessitat de desdoblament de les aules que ordena el Dept d'Ensenyament (degut al covid-19) per a reduir les ratios a les aules. Aquest desdoblament es proposa fer-ho en l'entorn natural.
- La intenció és col·laborar amb l'escola per a desenvolupar la proposta, per tal que siguiuna proposta perfectament assumible per l'escola i les famílies, i sigui completament ventatjosa pels infants i les mestres.
- L'entorn de l'escola Montseny facilita que aquesta experiència sigui possible, no ha de ser contradictori amb l'assoliment de les competències bàsiques, ans el contrari, un entorn natural facilita aquest assoliment. L'outdoorlearning està contemplat en el projecte pedagògic que està desenvolupant l'escola.

- Tenim una oportunitat immillorable per revisar el sistema educatiu, com?? Renaturalització de l’escola. Volem que la nova educació camini de la mà de la natura, pel bé dels nens i dels joves.
- L’educació a la natura és un tàndem que ha funcionat de manera molt eficaç al llarg de la història i que malauradament s’ha perdut de vista. La nostra vida está molt allunyada de la natura, i prova d’això és la situació en la que ens trobem en aquests moments.
- No només s’apren en una aula.
- La natura esdevé l’aula d’aprenentatge per excel·lència, el model de l’escola del demà. Garanteix un aprenentatge vivencial, permetent als nens i joves integrar el que els pasa i no només reproduir models.
- El joc a la natura en un terreny irregular amb múltiples materials estimula la imaginació, el llenguatge, la creativitat i la motricitat.
- “Si observes, coneixes; si coneixes, estimes; si estimes, protegeixes” (Jordi Sabater Pi).
- Molts pedagogs i pensadors consideren l’educació a la natura com una possibilitat educativa a cuidar i potenciar. Si més no, combinar aula i natura (una aula a l’aire lliure plena de riquesa i diversitat).
- La infancia és una etapa crucial en el creixement de l’ésser humà, són llavor, són natura.
- És important també tenir present que de ben segur que les escoles de la natura que hi han a Catalunya en l’actualitat podrien complementar i assessorar als equips dels coles “convencionals”. De quins recursos naturals disposem i com podriem aprofitar-los de la millor manera.
- Com a reflexió última, fa més de 100 anys s’inaugurava a Barcelona (8 de maig de 1914), la primera Escola del Bosc dirigida per Rosa Sensat. Una escola concebuda a l’aire lliure. Es va plantejar aquesta escola per un tema sanitari, els nens de BCN a principis del segle XX patien moltes enfermetats, sobretot pulmonars i de caire respiratori, per les fabriques que hi havia al centre de la ciutat. I ara de fet, ens estem plantejant el mateix per una emergencia sanitaria.
- A nivell pràctic una proposta per fer el desdoblament podria ser: la meitat de la classe a l'Aula i l'altra meitat al Bosc. Al dia següent és fa un canvi i així tot l'alumnat fa les mateixes coses, però diferents dies. Això ho hem aplicat, en part, al projecte Aula Viva a l'escalo Llorers amb bons resultats.

- Proposo que des de ben petits s'aprofiti l'espai forestal del voltant del col·legi per estudiar de forma sistemàtica la natura present.
Aquest estudi sistemàtic es realitzaria fent servir una aproximació multi-disciplinaria que implicaria que els d'identificació i descripció dels éssers vius i dels elements que constitueixen el paisatge fent servir les diferents llengües oficials (evitant noms científics i tecnicismes innecessaris) i realitzant una descripció treballant el vocabulari (colors, textures, formes, etc) indicant en la descripció tant elements quantitatius com geomètrics.
Tota aquesta descripció es podria anar emmagatzemant de forma sistemàtica (p. ex. en una llibreta) junt amb la compilació de mostres si s'escau.
Això permetrà que els alumnes adquireixin un coneixement de l'entorn geogràfic immediat la qual cosa crec que fins ara no ha tingut en compte el sistema educatiu actual.
Conèixer l'entorn geogràfic i ser sensible al paisatge és quelcom essencial si volem que les noves generacions duguin a terme els canvis per protegir el medi ambient que s'hauran de realitzar si es vol que la humanitat arribi al s. XXII. També permetrà treballar el vocabulari i fer reviure la riquesa lèxic tant en el català com el castellà, dues llengües en decadència.

Per exemple: l'aladern, un arbust comú del sotabosc mediterrani molt abundant al bosquet dels voltants de Can Turull, treballar la seva nomenclatura i descripció amb altres idiomes mediterranis i amb l'anglès i entendre quin és el seu rol en l'entorn, és pot fer de ben petits. Noms com aquests probablement els coneixien els nostres avis però nosaltres ja no els coneixem. Les mestres poden anar equipades amb smarthphons equipats amb app que permeten reconèixer els elements a partir de fotos (p. ex plantes, núvols, etc).


Temes concrets:

  • Aula de Ciències
  • Borsa de famílies (per a les sortides a l'hort o bosc, ...)
  • Sostenibilitat i defensa del Planeta
  • Agroecologia i sobirania alimentària
  • La importància de les abelles
  • Reconeixement de les plantes, arbres de l'entorn. Mapeig dels boscos de l'entorn.
  • Propostes per plantar espècies que ajudin a minvar les conseqüències del canvi climàtic.
  • Les llavors