Temes previstos

  • Comentar Recursos Previstos Comissió Escola Famílies i concretar pressupost despeses a imputar a 2020/21.
  • deixar de gravar sessions EDE per omissió, i esborrar 2a (post suggeriments rebuts)
  • Contactar a llista persones any passat (emails? telfs? imatge escanejada a algun lloc...)