Aquí podem anar penjant materials, llibres, recursos, etc. que creguem que poden ser interessants per la comissió Natura o per l'escola de cara a tenir un banc de recursos si tenim pressupost disponible.