https://memoria.afamontseny.com/Compartir-Arxius-AFA-amb-Nextcloud

Comissions:

  • Menjadors (Xavier)
  • Extraescolars (Marian)
  • Natura (Pere, Xavier, German, Alex)
  • Escola Families (Xavier)
  • Presidència (Pere)
  • Comunicació (Judit)
  • Tresoreria (Daniel)


Pendents:

  • Comunicació: Lara?
  • Festes:
  • Mr Forest (Natura) - TonyExcusen assistència:
* Tresoreria: Renata
* Feminismes: Esther
* Biblioteca (Gemma)

Esquema de la transició a eines de codi obert:

1. DROPBOX o DRIVE >> NEXTCLOUD
2. VIDEOCONFERÈNCIA >> BIGBLUEBUTTON
3. WEB (afamontseny.com) >> memoria.afamontseny.com
4. WHATSAPP >> TELEGRAM ??
5. Twitter, Facebook i Instagram es queden igual

AVUI fem NEXTCLOUD!!