Trobades Familiars

Objectiu

Xerrar de la nostra experiència en l'educació dels fills a casa durant l'època de confinament. I enfocar positivament el que estem vivint aquestes setmanes a casa.

Com

Trobar-nos a un espai virtual ofert per l'AFA Montseny a:
https://memoria.afamontseny.com/Trobades

Dates

Cada dimarts des del 21 d'Abril de 2020, a les 22h, fins a final de curs. Durada prevista: 1:30h.

Destinataris

La primera trobada es va fer el 7 d'abril, i va anar destinada a les persones que havien participat en alguna de les trobades de l'Espai de Debat Educatiu de l'AFA Montseny, per coherència i facilitar el compartir vivències, recursos i estratègies entre persones que ja ens coneixem en persona.

Posteriorment s'ha volgut obrir la iniciativa, de forma que les persones destinatàries d'aquestes trobades siguin adults de qualsevol família interessada. Si el nombre de persones assistents a les trobades creix molt, es convocaran les següents trobades segmentades per grups d'edat, interessos, etc.

Compartir recursos

En aquesta línia, ja s'ha fet una feina prèvia d'agregar enllaços i recursos compartits entre les famílies que ens podrien ser útils.
https://memoria.afamontseny.com/Confinament

Contacte

Aquestes trobades familiars han estat preparades per la Comissió Escola de Famílies de l'AFA Montseny.

No pots assistir però vols compartir quelcom? Pots enviar-nos un missatge privat per correu a:
escolafamiliesmontseny@gmail.com

O si prefereixes deixar un comentari públic, pots fer-ho a sota d'aquesta pàgina de les Trobades Familiars:
https://memoria.afamontseny.com/tiki-comment-post?type=wiki+page&objectId=Trobades+Familiars