En aquesta pàgina exposem l'estructura i propietats dels xats que utilitza l'AFA per a comunicar i rebre informació.