Prototip per a Wikipedia (Base de Coneixement) de l'AFA de l'Escola Montseny. El curs 2019-20 farem servir aquesta eina en la comissió Natura per avaluar-ne l'eficàcia i utilitat. Es podria emprar per les comissions que vulguessin.

Web principal de l'AFA (Wordpress): https://afamontseny.com
Memòria col.lectiva (Tiki): https://memoria.afamontseny.com
Facebook: AFA Escola Montseny Gràcia
Image