Carregant...
 

Avaluació Toxicologica de les substàncies químiques utilitzades a l'Escola Montseny

En la lluita contra la pandèmia, es recomana i s'obliga a una desinfecció intensiva per a reduir el risc de contagi, tant dels espais de l'escola, com de la desinfecció de les mans amb gels hidroalcohòlics.

Des de la Comissió Natura de l'AFA es va decidir exercir el dret a estar informats del que ingerim, ens apliquem o utilitzem en la desinfecció, per la qual cosa es van demanar totes les fitxes de seguretat (MSDS) dels diversos productes per a la desinfecció al Consorci i a les diferents empreses que treballen en l'escola, per després avaluar tots aquests productes químics presents a l'escola, als que tota la comunitat educativa està exposada, començant pels infants. Avaluar tant la possible toxicitat per a les persones, com també pel medi ambient.

El propòsit general d'aquest projecte és el de minimitzar les substàncies químiques que tota la comunitat educativa ens apliquem o ingerim (encara que sigui indirectament) si no són contrastadament necessàries, per les conseqüències que tenen sobre les persones a curt i llarg termini. També minimitzar les substàncies químiques que són perjudicials pel medi ambient si no són contrstadament necessàries.

La culminació del projecte, si resulten productes nocius injustificats, és el de demanar (al Consorci o les empreses responsables) la substitució o eliminació de l'ús dels productes. Si en algún cas no es pot substituir per algun altre motiu, s'ha d'informar a les persones que l'utilitzen o les possibles persones exposades la seva perillositat.

El resultat de l'avaluació de cada ingredient per separat està contrastat amb la ECHA (Agència Europea de substàncies químiques) per comprovar si el que diuen les MSDS (Fitxes de Seguretat) és correcte (https://echa.europa.eu/es/home)

El document resultant de l'avaluació dels productes de neteja, gràcies a la participació d'un expert en Toxicologia i Biologia Molecular, membre d'una familia de l'escola, porta per títol Avaluació toxicològica de les substàncies químiques utilitzades a l'Escola Montseny
i el podeu llegir clicant en el següent enllaç: https://memoria.afamontseny.com/dl192