Carregant...
 

PROTOCOLS de comunicació de l'AFA

PROPÒSIT

La INTENCIÓ és la de facilitar la informació, garantir que totes les famílies estem informades i que es reconeguin facilment la procedència dels missatges. Complementatàriament també l'objectiu és el d'aullegerir la feina de la pròpia comissió de comunicació.

Aquest document vol servir de guia de cara els diferents canals de comunicació de l'AFA Montseny, com utilitzar-los i a què destinar cadascun dels canals.

Els canals que actualment disposem en l'àmbit comunicatiu en vers a les famílies de l’escola són:

- XARXES SOCIALS: Són un mitjà de difusió de les accions que duem a terme a l’escola com a AFA, és un altaveu, però no és un canal de comunicació directe amb les famílies, més enllà de possibles consultes via xats que puguin fer famílies per aquest canal, que sempre es redirigien via e-mail de l’AFA, o via e-mail de l’escola quan siguin temes vinculats amb l’escola. Si són temes random es pot donar resposta directament a través del xat de les Xarxes socials.

Twitter o X:

És la xarxa més polititzada on podem fer retwts d’accions vinculades al barri, festes del barri, jornades a Can Carol, temes de la AFFAC, protegim les escoles, assemblea groga….

Es faran Twits propis quan siguin temes vinculats directament amb l’escola, i RT amb comentaris quant triguin temes vinculats amb temes de comissió d’afers exteriors de l’escola Can Carol , la AFFAC. Potser convindria que a la gestió d’aquesta Xarxa fos doble per part d’un membre d’Afers exteriors i un de Comunicació no més de 3 persones hi haurien de tir accés al compte.

Instagram:

És la xarxa més recent de l’AFA, i és una xarxa visual per excel·lència. Les publicacions del canal queden com un històric una web visual de l’AFA, cal procurar tenir cura de què s’hi publica. la proposta és, Publicacions únicament quan siguin coses de l’AFA o l’escola amb cartells i fotografies, exemple festes, tallers, jornades. Per a fer ressò d’activitats del barri o recordatoris de cara a convocatòries utilitzaria el storys, per exmple per les Asembles de l’AFA, però no publicacions que quedin en el real. Podem pensar si creem sorys destacades per anar deixant a l’històric, podrien ser Barri, Asembles, Escola, Barcelona?

Facebook:

Reproduiria el mateix contingut que IG tal qual no ens compliquem.

Web de l’AFA

És on hi ha d’estar tota la informació històrica de l’AFA informacions bàsiques peró no utilitzaria com a Blog, per això ja hi ha les XXSS .
Cal fer una reestructuració de la web epr a fer-la més atractiva i útil de cara a trobar les coses- BUTLLETÍ DE L’AFA: És necessari? Té ressò? No n’estic segur i comporta molta feina, els altres canals ja tenen cabuda per a la informació del butlletí, potser es podria convertir en un NL trimestral dirigit a les famílies que formen part de l’AFA, resumint que s’ha fet aquell trimestre, utilitzant plantilla de Mailchimp


- CANALS DE COMUNICACIÓ DIRECTA

E-mail de l’AFA
Llistat de coreus de les famílies membres de l’AFA, no estic segur si aquest canal ja existeix, només ultitzaria per a coses molt puntuals d’informació important tipus 3-emails l’any. No és el canal de convocatòries d’assemblees. Primer cal crear el grup de coreus de famílies de l’AFA vinculat amb el qüestionari

XAT AFA what’sapp
És una recent i supereficient, però cal fer-la servir bé només per a comunicacions directament vinculades amb l’AFA, hem de procurar no saturar aquest canal o si no te el risc de què la gent passi de llarg i no llegeixi res.
Per tant, procurar no fer més de 3 publicacions a la setmana en aquest canal sempre a ser possible acompanyats d’imatges o cartells de l’AFA.

Xat Delegades
Aquest és un canal més directe per interpel·lar directament a les famílies a participar de l’escola, en dies a assenyalats, en portar materials a l’escola, demanar voluntàries. És on es reboten els missatges que l’escola ens demana que traspassem, sempre tinguent en compte que l’escola ha d’utilitzar els seus canals propis (e-mail de l’escola, TW escola, Web) i nosaltres els hi podem fer d’altaveus a través de canal de delegades. Si hi ha missatges de l’AFA per a determinats cursos s’ultitza canal delegades.