Carregant...
 

Reforestar en família

Persona Coordinadora: VACANT

Estudiar viabilitat d'organitzar una plantada d'arbres (Reforestar en familia). Lloc? Al Turull (no sabem si es pot), algún tal·lús de la carretera de les aigües o en algun lloc on es necessiti molt.
S'ha de parlar amb Depana i la Casa d'Oficis que també estan al Turull per veure si es podria fer de manera conjunta. En el passat Depana feia reforestacions a la llera del Llobregat. Tot i que molaria poder fer alguna cosa mes a prop, algun tal.lus que s'estigues erosionant, o per reemolaçar les plantes exotiques que tenim arreu (acant, o com es digui, i/o altres). Recordo que l'any passat es treien els acants del bosc de turull. I al Parc de la creueta del coll, n'hi ha habitualment.... Reemplaçar acant per heures, promocionar espécies per augmentar la diversitat i la resiliència dels parcs d'aprop.

Nota: Des del punt de vista de fixar CO2 de l'aire, que ara esta tant de moda, plantar cereals o gramínies es molt mes productiu (en kg CO2/m2/a) que no pas la majoria d'arbres, que tenen produccions mes lentes. I els que tenen produccions més ràpides (eucaliptus, algunes espècies de pi, etc) potser no son els mes adequats sempre (els eucaliptus mai, honestament, en entorns naturals). I posar graminies/cereals podria anar en la linia del "incredible edible", en zones com tal.lusos o marges de camins, etc. Evitant erosio, fent creixement rapid, fixant CO2, produint aliment, etc.