Carregant...
 

Bullying

Consorci

El Consorci d'Educació de Barcelona disposa d'informació sobre com actuar davant presumibles casos de bullying (o assetjament escolar).


Més informació i documents:

+ https://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/proteccio_infancia_i_adolescencia/protocol_assetjament_escolar

Departament d'Ensenyament

El departament d'Ensenyament de la Generalitat té aquest document de referència:
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/documents/protocol_assetjament-ciberassetjament-entre-iguals.pdf


Noms alias d'aquesta pàgina:
assetjament | acoso | bulling | bullyng | buling