Carregant...
 

Subvenció DIBA Escola de Families

Info per Subvenció DIBA - Comissió Escola de Famílies


1.1. Subvenció Genèrica per a l'AFA

Informació de la Comissió Escola de Famílies per a la sol.licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona

 • número de persones involucrades:
 • periodicitat reunions i temps de treball: 2 reunions al mes, 30' per reunió.
 • temps que duren les activitats:
  • Curs 2018/19: unes 10 sessions (una per setmana), 1,5h/sessió.
  • Curs 2019/20:
   • 6 sessions per trimestre (una cada quinzena), 1,25h/sessió.
   • 9 sessions de 1,30/sessió per famílies amb per-adolescents.
 • número i nom d'entitats externes amb les que col·laboren:
  • Personal d'Infermeria del CAP Vallcarca - Sant Gervasi + Agencia de Salut Pública de Barcelona
  • Comissió Escola de Famílies de l'AFA de l'Escola Farigola
 • espais que utilitzen fora de l'escola:
  • Cap (fins ara ens reunim al pati de l'escola - a patis en família - i més endavant és probable que a la pròpia Sala de Famílies, on es fan les trobades i sessions de cursos i EDE )
 • quins resultats esperen obtenir aquest any
  • Iniciar els Espais de Debat Educatiu entre famílies, oberts també a professorat i educadores i altres tècniques del barri. Compartir experiències i inquietuds, i dialogar sobre la criança i la cura del cuidadors. Esperem incrementar la cohesió de les famílies del centre i del barri.
 • mètode d'autoavaluació de resultats
  • Entrega d'enquestes breus després de cada sessió de les trobades quinzenals:
   1. Què mantindries d'aquesta sessió en futures edicions que es fessin propers anys?
   2. Què canviaries d'aquesta sessió de cara a millorar futures edicions que es fessin propers anys?

1.2. Subvenció específica per la Funció educativa de les famílies

https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=20148

Actuacions per enfortir la funció educativa, la participació i l'acompanyament a les famílies en els processos educatius dels fills i filles. Es concreta en tallers i xerrades, projectes de suport i espais de debat educatiu. Consulteu l'oferta d'activitats mitjançant el Catàleg sectorial de suport a la Funció educativa de les famílies disponible a https://www.diba.cat/educacio/convocatoria-2020/families

1.2.1. Activitats

Possibles activitats a demanar en funció del perfil de les persones (i possibles interessos) que han participat a les sessions EDE prèvies nostres:Noms àlias d'aquesta pàgina:
subvcef | SubvencioDIBA | Subvencio DIBA