Prototip per a Wikipedia (Base de Coneixement) de l'AFA de l'Escola Montseny. El curs 2019-20 vam fer servir aquesta eina en la comissió Natura i en la comissió de Famílies per avaluar-ne l'eficàcia i utilitat. El curs 2020-21 va ser emprada per les mateixes dues comissions, tot aglutinant altres informacions rellevants per a tota l'AFA.

Web principal de l'AFA (Wordpress): https://afamontseny.com
Memòria col.lectiva (Tiki): https://memoria.afamontseny.com
Facebook: AFA Escola Montseny Gràcia
Image